vaskehuset lundastøl

Vaskehuset på Lundastøl skal renoverast. SFT har avtale med Kværner sine fagorganisasjonar om dei held materialane som skal til og at SFT byggjer på dugnad.

Plan: Riving og bygging 1. halvår -20