Velkomen til Stord-Fitjar Turlag

Fisketur ved Tysevatnet i nærheten av Lundarstøl på Stord.
Fisketur ved Tysevatnet i nærheten av Lundarstøl på Stord. Foto: André Marton Pedersen

Stord-Fitjar Turlag vart stifta 14. mars 1994. Laget har nå over 1200 medlemmer og er eit lokallag under Bergen og Hordaland Turlag og Den Norske Turistforening. Du kan bli medlem i Stord-Fitjar Turlag her.

KOMMENDE TURER

Det nye turkartet for kommunane Stord (inkl. Huglo) og Fitjar er til sals hjå:
Sport1 Amfi Stord, Intersport Stord (tidl. Sykkel og Sport, Heiane), Larsen i Fitjar, Stord Rådhus og Stord Kulturhus.
Målestokk: 1:25.000, værbestandig. Pris kr 200,-.

Medlemskap i turlaget er og ei sprek gåve. Det er ei gåve som varer heile året. 

Vårt føremål er å stimulera til sikkert og miljøvennleg friluftsliv for alle som bur i, og som vitjar Stord og Fitjar. Våre viktigaste oppgåver er å arrangera fellesturar og driva kulturarbeid i fjellet, samt merka, varda og vedlikehalda stiar. Me vil og vera til hjelp for dei som tek ut på tur åleine. Turlaget skal samarbeida med grunneigarar, lag og organisasjonar som har interesser i same området. Me ynskjer og å sikre turområder mot tekniske inngrep t.d. motorisert ferdsel og utbygging. Organisasjonsnummer: 993906794