Utskifting informasjonstavler

Prosjektleder: Odd Sverre Larsen

Dugnadsleiar: Geir Tore Søreide

Tidsperiode: Juni-18 - Oktober-18

Mange informasjonstavler er utdatert eller treng oppgradering. Då UT.no er oppgradert med turinformasjon mange stader, vil infomasjonstavler berre sett opp på sentrale utferdsplassar. På mindre utferdsplassar vert det sett opp enkle skilt med namn på turen og teksten: "Sjå UT.no".

Hausten -18 vert det arbeidd med korleis tavlene skal sjå ut, kor dei nye tavlene skal stå samt etablera avtale med leverandør. Det er vedtatt at tavlene skal hentast frå UT.no.

Produksjon og installasjon av tavlene for Olstjødno blir utført våren 2019.