stimerking

Føremålet med dette prosjektet er å friska opp merkinga av stiane ved å engasjera ansvarlege personar som igjen får med seg andre til å hjelpa til med merkinga.

Status pr. 26.03.2019: Status finn du nedafor. Prosjektet går no inn i sitt 3.dje år og fortsatt er det fleire sti-parseller som står utan ansvarleg dugnadsleiar. Vil du gjera ein innsats her, er det berre å ta kontakt for å få tildelt sti-parsell. Du har kanskje eit forslag sjølv. Kontakt: Frank Breistein tlf 90555418, epost: frank.breistein@sklbb.no


Tur Nr. Ref kart Stiar Merking Frå-Til Ansvarleg Status Km
38 Heio-Mehammersåto-Fitjar Heile stien Arne Haugland og Svein Birkeland Utført 22,7
17 Heio-Svartavatnet-Strupen-St. Tjødnadal-Heio Heio-St. Tjødnadalen Arne Haugland Utført 13,0
18 Lundsæter-Stovegolvet-Kvelvet-Kyviksæter-Lundsæter Heile stien Sveinung Ulgenes Blir utført i 2018 8,0
27 Lundæter-Tysebotn-Hovtrong-Ravatn-Vaulane-Lundsæter   Tyseskaret-Ravatnet Odd Lars Huseth Starta. Blir fullført i 2018. 8,6
Lundsæter-Sørlileitet-St. Tjødnadal-L. Tjødnadal-Heio-Lundsæter   Storekleiv-Lundseter Torill Sundby, Laila Engelsen Utført 9,5
Lundsæter-Lundekollen-Stengjenglsheddo-Vaulane-Lundsæter   Heile stien Inga H. Lunde, Wenke Åse Utført 6,5
Heio-Mehammarsåto-Vistvik Svartavatnet/Kjerringo-Vistvik Gerda Øen og Marit Cruickshanks Utført 17,5
Vatnadalen-Ravatn-Vaulane-Lundsæter   Heile stien Kjetil Gundegjerde Starta. Blir fullført i 2018 7,5
Vatnadalen-Ravatn-Hovtrong-Budalsvatn-Rydlandsago Ravatnet-Rydlandsago Øyvind Løken Blir utført i 2018 11,5
Vatnadalen-Ravatn-Tysebotn-Aravatn-Sørlio-Lundsæter Hovtrong-Sørlileitet Jan Ove Sagenes og Frank Breistein Utført 15,0
Vad-Hauglandskvedno-Sjoalamyro-Grov t/r Heile stien Marie og Kjell Aasheim Godt i gang. Blir fullført i 2018 10,5
Ø. Økland-Vatnadalen-Prestavarden--Hovtrongsvatnet-Ravatnet-Ø.Økland og Rydlandsago-Prestavarden Rydlandsago-Hovtrong Lars-Kjell Andersen. Jarle Hevrøy Utført 10,5
Sæterbø-Sørlivatn--Sørlileitet-Tysevatn-Lundsæter Sæterbø-Sørlio Utgår 11,5
Sæterbø-Sørlivatn-Sæterbøfjellet-Gavlavatn-Sæterbø   Heile stien? Jostein Angeltveit, Emil Meyer Utført 7,5
Dalshaugane-Kløvskardfjellet-Kløvskard-Sørlivatn-Dalshaugane Langs Sørlivatnet utgår. 15,0
Dalshaugane-Botnvatn-Mosavassheio-Kidno-Dalshaugane Heile stien Stein Kyvik Utført 15,0
Rimbareid-Svartavatn-Mosvassheio-Kidno-Dalshaugane Rimbareid-Mosavassheio 13,0
Dalshaugane-Botnavatnet-Klovskardsfjedlet-Dalshaugane Heile stien 10,5
Dalshaugane-Botnavatnet-Kidno-Mosavatn-Vistvik Dalshaugane-Svartavatnet/Kjerringo 20,0
Sandvikvåg-Landasåto-Handjellsåto-Fitjar   Heile stien Marta Engevik Blir utført i 2018 8,5
Stord på tvers-Børtveit-Sæterbø Børtveit-Strupen 15,6
Litlabø/ Gruene - Dalskardsvatnet - Rutletjødno - LitlabøLitlabø/ Gruene - Dalskardsvatnet - Rutletjødno - Litlabø Heile Stien Jarle Nakken Utført
Rydlandsago - Morkavatnet - Barlindsvatnet Heile stien Gerda og Jan Ove Øen Utført
Sandvikvåg-Årskog (Buvegen) Stikryss Vargahaugane - Stikryss Kyrkjevegen Nils Ingemar Hageberg
Vistvik - Årskog (Kyrkjevegen) Vistvik - Lametjødno
Fitjarstølane Fitjarstølane - Stikryss Lomatjødno
Vistvik - Tindane rundtur Stikryss Grønafjedlet-Tindane-Veg til Vistvik Gerda Øen og Marit Cruickshanks Utført
Olstjødno-Svartavatnet-Beinatjødnsvarden-Olstjødno Svartavatnet-Beinatjødnsvarden-Veg til Olstjødno Vivian Hollund
Rimbareid - Botnavatnet Rimbareidstjødno-Stikryss Botnavatnet,
Vastølen-Surefjellet Heile stien
Sælevik Skule - Svartasmoget - Skaravågen - Sælevik Heile stien
Heio-Kvelve-Kattnakken-Heio Kvelve-Kattnakken Kjetil Grønås
Heio Agdesteinsfjellet - Heio Heio . Agdesteinsfjellet -Steinen Kjetil Grønås
Vatnadalen - Fjellstova Heile stien Kristi og Oddvar Rommetveit Utført
Hauglandskvedno - Fjellstova Hauglandskvedno - Stikryss i Russakleiv Kristi og Oddvar Rommetveit, Utført
Litlabø - Bjødnahiet - Mennene Stordalen-Bjødnahiet-Mennene
Dyviksåto Heile stien
Øvre Økland - Isdal  For det meste veg.
Skjærsholmane Heile stien Birger Taranger
Njoten Heile stien