SeniorTURAR

Seniorgruppa er ei gruppe i Stord-Fitjar Turlag. Den vart skipa hausten 2008.

Gruppa har som oppgåve å fremja interessa for friluftsliv blant seniorar og andre i samsvar med

Stord-Fitjar Turlag sine retningsliner.

Mål:

Tilretteleggja dagsturar på Stord og utanfor øya annan kvar onsdag i partalsveker.

Skipa til overnattingsturar og andre aktivitetar som kan vera av interesse for

seniorar og andre på Stord og Fitjar.