Barnas Turlag Stord-Fitjar arrangerer turer for barn og barnefamiliar.

Vårt fokus er å leggje til rette for den "gode turopplevelsen" for heile familien. 

I løpet av året arrangerer me kveldsmatturar, Kom Deg Ut Dagen (vår/høst), toppturar med meir.

Du finn oversikt over alle våre aktiviteter her 

Me legg elles ut bileter og informasjon på vår facebook-side.

Gruppemedlemmer Barnas Turlag

Navn Valgt til år E-post Rolle
Odd Ingvar Ur 2021 odd.ingvar.ur@kvaerner.com Leiar
Aksel Tveita 2021 drjuvenal@mac.com Medlem
Maiken Mæland Taranger 2022 maikent@msn.com Medlem
Jannicke Salamonsen 2022 jannickesalamonsen@hotmail.com Medlem
Erlend Sandvik 2021 erlend.sandvik@gmail.com Medlem
Marita Huse 2022 maritahuse@hotmail.com Medlem
Foto: Odd Ingvar Ur