Ny Aktiv til 100 gruppe Hustrudalen i startar opp.

Over 50 deltakarar og stor stemning ved opning av Aktiv til 100 i Hustrudalen i dag. Den nye gruppa ser dermed ut til å ha fått ein god start trass i kulden. Gapahuken er bygd på dugnadsgjengen som no fortset med vedhogging og stell av gapahuke. På bildet ynskjer Kjell Vestrheim velkomen både til opninga og til framtidige turar inn hit.

Klikk her for å skrive tekst.

Her ynskjer leiaren av turlaget, Gerda Øen, tillukke med ny gapahuk og ny Aktiv til 100 gruppe.

To av dei som bygde gapahuken. Til venstre Prosjektleiar Sveinung Ulgenes.

Skrevet av Frank Breistein 8. februar 2021