Turforslag 08. Gradering: grøn løype

Hustrudalen – Rødkleiv 3,5 km

   1,5t

Stad: Sagvåg

Turkart: Stord – Fitjar (1:50.000)

Start/sluttpunkt: Vaskeriplanet

Parkering: Ta av frå E39 ved krysset til Litlabø og følg 544 forbi Litlabø skule og nedStallbrekko ca 4,5 km. Parker på høgre side rett ved SKL sin transformatorstasjon.

Merking: Informasjonstavle ved start, skilta elles

Gradering: Grøn

Høgdeskilnad: 10 – 75 moh.

Tidsbruk: 1,5 t 

Turskildring: 

Lysløypa inn Hustrudalen på gamal grusveg til ende på Hustrudalsvatnet. Ta til høgre oppover dalføre på turveg og inn til byggjefelt i Rødkleiv. 

Følg asfaltert veg attende til Vaskeriplanet. 

Fin rundtur.

Hustrudalsvatnet
Hustrudalsvatnet Foto: Wenke Åse