Trapper i Steinasmog og Tyseskaret

Prosjektperiode: Mars - Mai 2018.

Prosjektleiar: Reidar Lunde

Dugnadsleiar: Stein Kyvik

Prosjektbeskrivelse:

Steinasmoget er vanskeleg å forsera grunna stor stein og til tider vått og glatt underlag. Skarvet i Tyseskaret er på same måte bratt og glatt, særleg når det er vått.

SFT vil bygde trapper ved bruk av sherpaer både i Steinasmoget og i Tyseskaret. 

Stein vart henta frå steinbruddet på Tittelsnes og lagra på parkeringsplassen ved Fjellstova. Derifrå skal steinen fraktast med helikopter til Steinasmoget og Tyseskaret.

Det vart dugnad for å pakka steinen i helikoptersekker.