Turmålorganisering

  • Topptrimmen til Stord-Fitjar Turlag starta opp i 1998. - avvikla etter 2017-sesong
    Det har vore 20.sesonger med kontrollpostar som var lagt ut på 5 fjelltoppar.

    Sjølv om Topptrimmen blir lagt ned i si gamle form, vil turlaget fortsatt vera pådrivar for turmålorganisering.
    Turmålgruppa i Stord Fitjar Turlag samarbeider med Friluftsrådet Vest om TellTur.
    Desse turane har ulik vanskegrad og nokre vil variera frå år til år. 

Gruppemedlemmer i Turmålgruppa

Navn Valgt til år E-post Telefon Rolle
Kristin Vatna Vik 2021 kristin.vatna.vik@kvaerner.com +47 476 39 735 Leiar
Laila T. Innvær 2021 laila.thorland.innvaer@kvaerner.com +47 928 93 636 Medlem
Odd Lars Huseth 2020 odd.huseth@sklbb.no +47 403 29 733 Medlem
Randi Huglen 2020 randi.huglen@stord.kommune.no +47 489 90 902 Medlem
Kjetil GundegjerdeKjetil Gundegjerde 2020 kjetil.gundegjerde@fylkesnesbil.no +47 950 83 795 Medlem
Prestevarden
Prestevarden Foto: Wenke Åse