Turmålorganisering

 • Topptrimmen til Stord-Fitjar Turlag starta opp i 1998. - avvikla etter 2017-sesong
  Me går no inn i den 20.sesongen med kontrollpostar som er lagt ut på 5 fjelltoppar.

  Sjølv om Topptrimmen blir lagt ned i si gamle form, vil turlaget fortsatt vera pådrivar for turmålorganisering.
  Turmålgruppa i Stord Fitjar Turlag samarbeider med Friluftsrådet Vest om TellTur.
  Desse turane har ulik vanskegrad og nokre vil variera frå år til år. 

  Her kjem sannsynleg ny info etter at gruppa har hatt konstitueringsmøte / gruppemøte for "vegen vidare"!


Gruppemedlemmer i Turmålgruppa

Navn Valgt til år E-post Telefon Rolle
Kristin Vatna Vik 2019 kristin.vatna.vik@kvaerner.com +47 476 39 735 Leiar
Kjetil Gundegjerde 2020 kjetil.gundegjerde@fylkesnesbil.no +47 950 83 795 Medlem
Odd Lars Huseth 2020 odd.huseth@sklbb.no +47 403 29 733 Medlem
Randi Huglen 2020 randi.hugleb@stord.kommune.no +47 489 90 902 Medlem
Laila Th. Innvær 2019 laila.thorland.innvaer@kvaerner.com +47 928 93 636 Medlem
Prestevarden
Prestevarden Foto: Wenke Åse