skilting av stiar

Skilting av stiar er oganisert som 2 prosjekt, eitt for Fitjar og eitt for Stord.

Fitjar:

Prosjektleiar: Toralv Røen

Dette prosjektet er ferdig. Skilta er plassert i Fitjar-fjellet. Det gjenstår å gje opp avstandar i km. Dette kjem til å bli gjort med klistermerker på skilta våren 2019.


Stord: 

Prosjektleiar: Arne Haugland.

Skilta blir bestilt i mars-19 og utplassert i løpet av 2019