Seniorgruppa

Seniorgruppa er ei gruppe i Stord-Fitjar Turlag. Den vart skipa hausten 2008.

Gruppa har som oppgåve å fremja interessa for friluftsliv blant seniorar og andre i samsvar med

Stord-Fitjar Turlag sine retningsliner.

Mål:

Tilretteleggja dagsturar på Stord og utanfor øya annan kvar onsdag i partalsveker.

Skipa til overnattingsturar og andre aktivitetar som kan vera av interesse for

seniorar og andre på Stord og Fitjar.

Gruppemedlemmer i Seniorgruppa

Navn Valgt til år E-post Telefon Rolle
Frank Breistein 2020 frank.breistein@sklbb.no + 47 905 55 418 Leiar
Otto Holm 2020 otto.holm@sklbb.no +47 403 10 939 Nestleiar
Anne Kristin Eldøy 2020 annekhi@online.no +47 909 34 372 Skrivar
Ellen Vestbøstad 2021 ellvest2@hotmail.com +47 913 97 234 Medlem
Jakob Gullberg 2021 jakob.gullberg@sklbb.no +47 920 68 364 Aktiv til 100 Skjephaugen
Kjell Vestrheim 2021 kjell@v-engineering.no +47 918 84 562 Medlem