prosjekt og dugnad

Stord Fitjar Turlag tar sikte på å ha eit stekt dugnadsmiljø som inkluderer nye deltakarar. Meld deg på nedafor som generelt interresert og på spesifikke dugnader. 

Vil du bli med i dugnadsgjengen?

Dersom du ynskjer å delta i dugnadsarbeid, kan du registrera deg her. Du vil då få informasjon om konkrete dugnadar og høve til å melda deg på.

Dugnadsplan konkrete dugnader.

Her kan du sjå planen for konkrete dugnader  deg på.

Stimerking

Raudmerka stiar vert vedlikeholdt. Her kan du sjå status og arbeidsdeling. 

Pågåande prosjekt

Ny DNT-hytte på Stovegolvet.

BHT byggjer om hytta på Stovegolvet til ny DNT-hytte. SFT bidrar med finansiering og dugnad og skal drifta hytta når ho står ferdig.


Planlagde prosjekt 

Klopper til Dyviksåta


Informasjonstavler på Dalshaugane

Oppgradering av sti til Stengjelsheddo

Vaskehuset Lundastøl

Kværner som er eigar av Lundastøl og pumpehuset hadde saman med SFT tidleg i April ei synfaring. Kværner vil koma tilbake på kva som bør gjerast med pumpehuset.

Oppgradering sti Rødkleiv

Oppgradering gapahuk Stuvikjo

Klistermerker på skil 

Klikk her for å skrive tekst.

Klopper på stien Kyviksætro-Fossabrekko

Avslutta prosjekt og dugnader

2020

Ny gapahuk Hustudalen

Maling og beising av Lundastøl ​​​​​​​

Lundastøl vart malt i Juni 2019.

Oppgradering sti i Kjelfasslio

Nye klopper på Gerdastien

Bru ved Fuglatjødn.

Ny bru er bygd ved Fuglatjødn. Aluminiumsbjelkar er tatt i bruk for første gang på Stord.

Reparasjon trapper i Steinasmog.

Nytt dekke på bru ved Botnavatnet

Bru over elva frå Kongskogvatnet

Merking og skilting av sti over Utslettefjellet

Flytting av informasjonstavler på Vad

Nytt gjerde samt beising gapahuk Lundastøl

Nytt skilt på sti til Bjødnahiet og Mennenen

2019

Klikk her for å skrive tekst.

Sikteskive Stovegolvet


Beising gapahuk Rydlandssago