prosjekt og dugnad

Stord Fitjar Turlag tar sikte på å ha eit stekt dugnadsmiljø som inkluderer nye deltakarar. Meld deg på nedafor som generelt interresert og på spesifikke dugnader. 

Vil du bli med i dugnadsgjengen?

Dersom du ynskjer å delta i dugnadsarbeid, kan du registrera deg her. Du vil då få informasjon om konkrete dugnadar og høve til å melda deg på.

Dugnadsplan konkrete dugnader.

Her kan du sjå planen for konkrete dugnader  deg på.

Stimerking

Raudmerka stiar vert vedlikeholdt. Her kan du sjå status og arbeidsdeling. 

Planlagde prosjekt

Pågåande prosjekt og dugnader

Ny DNT-hytte på Stovegolvet.

BHT byggjer om hytta på Stovegolvet til ny DNT-hytte. SFT bidrar med finansiering og dugnad og skal drifta hytta når ho står ferdig.


Nye informasjonstavler.

Tavlene blir sett opp på sentrale utferdsplassar. Olstjødno først. Du finn dei same turane på UT.no.

Ny Gapahuk Hustredalen

Det er planlagt ny gapahuk langs vatnet på austsida.

Vaskehuset Lundastøl

Kværner som er eigar av Lundastøl og pumpehuset hadde saman med SFT tidleg i April ei synfaring. Kværner vil koma tilbake på kva som bør gjerast med pumpehuset.

Skilting av stiar

Nye grøne skilt som viser veg  er satt ut i Fitjar-fjellet. I Stord-fjellet blir dette gjort 2019.

Avslutta prosjekt og dugnader

Maling og beising av Lundastøl ​​​​​​​

Lundastøl vart malt i Juni 2019.

Bru ved Fuglatjødn.

Ny bru er bygd ved Fuglatjødn. Aluminiumsbjelkar er tatt i bruk for første gang på Stord.

Merking av sti frå Ytste Sørlivatn til Klovskaret

Laudag 5. Oktober vart det arrangert dugnadstur for merking og vedlikehald frå Ytste Sørlivatn til Kongskogvatnet og vidare opp Klovskaret til stikryss Klovskarfjedlet aust. 

Sikteskive Stovegolvet


Beising gapahuk Rydlandssago