Stord-Fitjar Turlag vart stifta 14. mars 1994. Laget har nå over 1200 medlemmer og er eit lokallag under Bergen og Hordaland Turlag og Den Norske Turistforening.
Vårt føremål er å stimulera til sikkert og miljøvennleg friluftsliv for alle som bur i, og som vitjar Stord og Fitjar.
Våre viktigaste oppgåver er å arrangera fellesturar og driva kulturarbeid i fjellet, samt merka, varda og vedlikehalda stiar.
Me vil og vera til hjelp for dei som tek ut på tur åleine.
Turlaget skal sammarbeida med grunneigarar, lag og organisasjonar som har interesser i same området. 
Me ynskjer og å sikre turområder mot tekniske inngrep t.d. motorisert ferdsel og utbygging.

Hjemmeside:   https://stord-fitjar.dnt.no/
E-post:              mailto:gerdaoen@hotmail.com
Facebook:         https://www.facebook.com/Stord-Fitjar-Turlag-219085181608775/
Tlf:                      +47 909 94 156
Fax:                    55335829
Postadresse:     Postboks 370 5402 Stord
Besøksadresse: Tverrgt.4-6

Styret i Stord-Fitjar Turlag

Navn Rolle E-post Telefon Valg til År
Gerda Øen Leiar gerdaoen@hotmail.com +47 909 94 156 2020
Svein Birkeland Nestleiar svein.birkeland@sklbb.no +47 982 42 021 2020
Marit S.Cruickshanks Skrivar marit.cruickshanks@gmail.com +47 918 35 231 2021
Jarle Nakken Kasserar jpednak@online.no +47 468 01 504 2021
Inga Helland Lunde Vara ingahlu@gmail.com +47 984 26 047 2020
Unni Gudmundsen Vara unni.gudmundsen@kvaerner.com +47 915 51 322 2021
Stein Aaserud IT-ansvarleg steinaaserud@gmail.com +47 922 68 387 2020

Gruppeleiarar

Gruppe Navn E-post Telefon
Seniorgruppa Frank Breistein  frank.breistein@sklbb.no +47 905 55 418
Barnas Turlag Odd Ingvar Ur odd.ingvar.ur@kvaerner.com +47 454 11 406
Turgruppa Svein A. Birkeland svein.birkeland@sklbb.no +47 982 42 021
Turmålgruppa Kristin Vatna Vik kristin.vatna.vik@kvarerner.com +47 476 39 735
Natur- og Miljø Birger Taranger birgertaranger@hotmail.com +47 915 63 034
Dugnadsgruppa Frank Breistein frank.breistein@sklbb.no +47 905 55 418
Navn Rolle E-post Telefon Valg til år
Erling Prestbø Revisor +47 454 00 152 2019
Toralf Røen Valgnemd Toralf.roen@haugnett.no +47 938 64 817 2021
Siv Kvalsvik Valgnemd sivkvalsvik@gmail.com +47 918 76 392 2020
Kjell Vestrheim Valgnemd kjell@v-engineering.no +47 918 84 562 2020