Stord-Fitjar Turlag vart stifta 14. mars 1994. Laget har nå over 1200 medlemmer og er eit lokallag under Bergen og Hordaland Turlag og Den Norske Turistforening.
Vårt føremål er å stimulera til sikkert og miljøvennleg friluftsliv for alle som bur i, og som vitjar Stord og Fitjar.
Våre viktigaste oppgåver er å arrangera fellesturar og driva kulturarbeid i fjellet, samt merka, varda og vedlikehalda stiar.
Me vil og vera til hjelp for dei som tek ut på tur åleine.
Turlaget skal sammarbeida med grunneigarar, lag og organisasjonar som har interesser i same området. 
Me ynskjer og å sikre turområder mot tekniske inngrep t.d. motorisert ferdsel og utbygging.

Hjemmeside:   https://stord-fitjar.dnt.no/
E-post:              mailto:gerdaoen@hotmail.com
Facebook:         https://www.facebook.com/Stord-Fitjar-Turlag-219085181608775/
Tlf:                      +47 909 94 156
Fax:                    55335829
Postadresse:     Postboks 370 5402 Stord
Besøksadresse: Tverrgt.4-6

Styret i Stord-Fitjar Turlag

Navn Rolle E-post Telefon Valg til År
Gerda Øen Leiar gerdaoen@hotmail.com +47 909 94 156 2022
Svein Birkeland Nestleiar svein.birkeland@sklbb.no +47 982 42 021 2021
Marit S.Cruickshanks Skrivar marit.cruickshanks@gmail.com +47 918 35 231 2023
Jarle Nakken Kasserar jpednak@online.no +47 468 01 504 2022
Inga Helland Lunde Vara ingahlu@gmail.com +47 984 26 047 2022
Unni Gudmundsen Vara gudmundsenunni@gmail.com +47 915 51 322 2023

Gruppeleiarar

Gruppe Navn E-post Telefon
Seniorgruppa Frank Breistein  frank.breistein@sklbb.no +47 905 55 418
Barnas Turlag Erlend Sandvik ebs@saltship.com +47 934 54398
Turgruppa Svein A. Birkeland svein.birkeland@sklbb.no +47 982 42 021
ToppTrimgruppa Laila T. Innvær laila.thorland.innvaer@akersolutions.com +47 928 93 636
Natur- og Miljø Birger Taranger birgertaranger@hotmail.com +47 915 63 034
Dugnadsgruppa Frank Breistein frank.breistein@sklbb.no +47 905 55 418

Valnemd

Navn Rolle E-post Telefon Valg til år
Anne Gravdal Medlem anne.gravdal@sklbb.no 41315209 2023
Hilde Kråkenes Engelsen Medlem hildeke24@gmail.com 99041138 2023
Jostein Angeltveit Medlem jost-an@online.no 97111276 2022