Stord-Fitjar Turlag vart stifta 14. mars 1994. Pr. 31.12.-2015 har laget ca. 1057 medlemmer og er eit lokallag under Bergen og Hordaland Turlag og Den Norske Turistforening.
Vårt føremål er å stimulera til sikkert og miljøvennleg friluftsliv for alle som bur i, og som vitjar Stord og Fitjar.
Våre viktigaste oppgåver er å arrangera fellesturar og driva kulturarbeid i fjellet, samt merka, varda og vedlikehalda stiar.
Me vil og vera til hjelp for dei som tek ut på tur åleine.
Turlaget skal sammarbeida med grunneigarar, lag og organisasjonar som har interesser i same området. 
Me ynskjer og å sikre turområder mot tekniske inngrep t.d. motorisert ferdsel og utbygging.

Hjemmeside:   https://stord-fitjar.dnt.no/
E-post:              mailto:gerdaoen@hotmail.com
Facebook:         https://www.facebook.com/Stord-Fitjar-Turlag-219085181608775/
Tlf:                      +47 909 94 156
Fax:                    55335829
Postadresse:     Postboks 370 5402 Stord
Besøksadresse: Tverrgt.4-6

Styret i Stord-Fitjar Turlag

Navn Rolle E-post Telefon Valg til År
Gerda Øen Leiar gerdaoen@hotmail.com +47 909 94 156 2019
Svein Birkeland Nestleiar svein.birkeland@sklbb.no +47 982 42 021 2020
Marit S.Cruickshanks Skrivar marit.cruickshanks@gmail.com +47 918 35 231 2019
Jarle Nakken Kasserar jpednak@online.no +47 468 01 504 2019
Inga Helland Lunde Vara inga.helland.lunde@Frontica.com +47 984 26 047 2020
Unni Gudmundsen Vara unni.gudmundsen@kvaerner.com +47 915 51 322 2019

Gruppeleiarar

Gruppe Navn E-post Telefon
Seniorgruppa Kjem etter konstitueringa +47
Barnas Turlag Odd Ingvar Ur odd.ingvar.ur@gmail.com +47 454 11 406
Tur- og Dugnad Kjem etter konstitueringa +47
Turmålgruppa Kristin Vatna Vik kristin.vatna.vik@kvarerner.com +47 476 39 735
Natur- og Miljø Kjem etter konstitueringa +47
Navn Rolle E-post Telefon Valg til år
Erling Prestbø Revisor +47 454 00 152 2019
Wenche.Nygård Valgnemd wenche.nygard@sklbb.no +47 416 80 693 2019
Siv Kvalsvik Valgnemd sivkvalsvik@gmail.com +47 918 76 392 2020
Kjell Vestrheim Valgnemd kjell@v-engineering.no +47 918 84 562 2020