Gapahuk ved Ådlandsvatnet

Prosjektleiar: Arne Haugland og Stein Kyvik

Prosjektbeskrivelse: Byggja gapahuk i Stuvikjo ved sør-vestre enden av Ådlandsvatnet.

Tidsplan: 

Prosjektering og planlegging: 1. kvartal -17.

Byggestart: August-September -17

Ferdig: Hausten 2017


Oppstart
Oppstart