Dugnadsgruppa

Dugnadsgruppa er ei gruppe under Stord Fitjar Turlag. Den vart vedtatt oppretta på årsmøtet 1 2018  og skal samla prosjekt og dugnadsaktivitetar som formelt låg i "Tur og dugnadsgruppa" og uformelt i "Seniorgruppa" . Det vart ikkje valgt styremedlemmer til den nye gruppa. Det vil skje på årsmøtet 2019. Gruppemedlemmene som er lista nedafor er gått inn for å starta opp gruppa.


Klikk her for å skrive tekst.

Namn Valgt til år epost Telefon Rolle
Frank Breistein 2020 frank.breistein@sklbb.no 905 55 418 Leiar
Geir Tore Søreide 2021 geir.t-soreide@haugnett.no 918 45 574 Medlem
Odd Sverre Larsen 2021 odd-sverre@oddlarsen.no 53 49 77 36 Medlem 
Arne Haugland 2020 arne.haugland1@sklbb.no 907 26 108 Medlem
Stein Kyvik 2020 st-kyv@online.no 906 45 159 Medlem